Książka

Z okazji ustanowienia kościoła św. Urbana w Głębinowie Sanktuarium św. Rity została wydana publikacja pod wdzięcznym tytułem „Zasłyszane w Głębinowie”.  Zawiera w sobie ponad 30 homilii wygłoszonych w Głębinowie przy okazji comiesięcznych czuwań, jak również uroczystości odpustowych, a także cykl kazań pasyjnych o św. Ricie wygłoszonych przez ks. Sławomira Pawińskiego. Znajdziemy w niej także szereg świadectw złożonych przez czcicieli św. Rity, którzy dostąpili łask wyproszonych u Boga za wstawiennictwem św. Rity.  Publikacja liczy 250 stron formatu B6.