Modlitwy

ku czci św. Rity

Modlitwa dziękczynna

Przychodzę dziś do Ciebie chwalebna i potężna święta Rito z sercem głęboko wzruszonym i wdzięcznym.  W godzinie niebezpieczeństwa, w chwili kiedy moje szczęście i moich bliskich było zagrożone zwracałem się do Ciebie błagając, ze smutnym sercem i obawą. Błagałem Ciebie, którą wszyscy zwą świętą od spraw beznadziejnych, adwokatką w wypadkach rozpaczliwych, ucieczką ostatecznej chwili! Moje zaufanie nie zostało zawiedzione. Wracam do Ciebie teraz już bez cierpienia w oczach, ale z radością i pogodą serca, aby Ci okazać moją wdzięczność. Tę radość i ten pokój Tobie zawdzięczam, droga święta Rito, która wstawiłaś się w mej sprawie do Boga, mimo mej niegodności i za Twoim pośrednictwem doznałem łaski, której pragnąłem. Chciałbym lepiej wyrazić moją wdzięczność, która rozpiera moje serce, święta uzdrowicielko i pocieszycielko strapionych, ale wzruszenie które daje mi szczęście z otrzymanej łaski po prostu paraliżuje moje wysiłki i mogę tylko szeptać: Dzięki święta Rito! Dlatego, aby udowodnić w realny sposób moją wdzięczność, obiecuję Ci rozpowszechniać z coraz większym zapałem cześć Twojego kultu i starać si, aby pokochali Cię ci, którzy Cię jeszcze nie znają, bo nie mieli szczęścia doświadczyć Twej nieskończonej miłości. Obiecuję Ci pomagać, w miarę moich możliwości, w rozpowszechnianiu kultu na Twoją cześć i uczestniczyć jak najczęściej w uroczystościach odbywających się ku Twojej czci, aby zasłużyć na pomoc niebieską i na Twoją opiekę. Postanawiam od dzisiaj wykonywać z większą sumiennością i zapałem moje obowiązki jako chrześcijanina. Droga święta Rito, proszę przekaż Bogu te moje szczere postanowienia i podziękuj Mu w moim imieniu za doznaną łaskę. Proszę Cię, nie opuszczaj mnie nigdy, miej mnie pod swoją świętą opieką, abym po doznaniu jej na tej ziemi mógł w przyszłości złączyć się z Tobą w niebie, abym lepiej jeszcze wyrazić Ci moją wdzięczność. Amen

Codzienna modlitwa do św. Rity

O najszlachetniejsza święta Rito! Powierzam ci dzisiaj moje potrzeby duchowe i doczesne, abyś przedstawiła je ze mną i za mnie Ukrzyżowanemu Panu. Wybłagaj mi posłuszeństwo, czystość, pokorę, ducha cierpliwości i poddania się woli Bożej. Miej na sercu również moje doczesne potrzeby. Niech Bóg raczy obdarzyć mnie wszystkim, co konieczne, abym żył ku pożytkowi bliźnich i na Jego chwałę. Amen.

Modlitwa zawierzenia

 Najdroższa święta Rito, pragnę być jednym z twoich niezliczonych wyznawców. Wybieram ciebie na moją opiekunkę i obrończynię. Chcę ci przedstawić moje trudne sprawy. A ty, jako czuła matka, odpowiedz chętnie na moje modlitwy. Pozwól mi naśladować ciebie, przede wszystkim w miłości do Boga, do Chrystusowa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Chcę, tak jak ty, być otwartym na wolę Bożą i ją wypełniać. Powierzam ci moje potrzeby i pragnienia…(wymienić je). Módl się za mnie, abym poznał, co Bóg dla mnie przeznaczył i abym postępował tak, jak On tego chce. Pozwól mi uzyskać dobro, o które proszę, dla pożytku ludzi i na chwałę Bożą. Amen.

Modlitwa w sprawie beznadziejnej

 O potężna i sławna święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę… (tutaj wyrazić intencję, o którą się prosi).Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby On odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej? Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, święta Rita. O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.

O uwolnienie z utrapienia

O Święta Rito, współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana, nasza patronko także w sprawach niemożliwych, opiekunko w sprawach beznadziejnych! Proszę cię, aby Bóg uwolnił mnie z obecnego mojego utrapienia i oddalił lęk, który zniewala moje serce. Przez udręki, których sama tak często doświadczałaś w swoim życiu, miej współczucie dla mnie, twojej czcicielki (twego czciciela), która (który) z ufnością prosi o twoje wstawiennictwo u Bożego Serca Pana naszego, Jezusa Ukrzyżowanego. O Święta Rito, kieruj moimi intencjami w tych moich pokornych modlitwach i gorących pragnieniach. Naprawiając przeszłe grzeszne życie moje i po otrzymaniu odpuszczenia wszystkich grzechów moich, mam wielką nadzieję, że kiedyś w niebie będę się cieszyć Bogiem razem z tobą przez całą wieczność. Amen.

Modlitwa w różnych potrzebach

Najłaskawszy Boże, który wsławiasz świętą Ritę niegasnącym blaskiem cudów, spraw prosimy, abyśmy za jej wstawiennictwem mogli otrzymać to, o co Cię pokornie błagamy… (należy wymienić swoją prośbę). Nie gardź, wszechmogący Boże, sługami Twoimi, którzy do Ciebie uciekają się w swoich utrapieniach i za wstawiennictwem świętej Rity łaskawie przyjdź nam z pomocą. Amen.

Modlitwa za rodziców

Święta Rito, któraś wykorzystała wszelkie możliwe środki, by dać twoim synom wychowanie prawdziwie chrześcijańskie, by ustrzec ich od zła i błagałaś Pana, by raczej ich zabrał niż byś miała ich widzieć zepsutymi i złymi, wyproś dla wszystkich rodziców światło i siłę w wypełnianiu obowiązków ich stanu. Amen.

Modlitwa o pokój w rodzinie

Panie, ulituj się nad naszą rodziną, przywróć nam pokój, bo tylko Ty możesz go nam udzielić. Chryste, Królu pokoju, wysłuchaj nas ze względu na zasługi Najświętszej Maryi Panny, Królowej pokoju i na zasługi Twojej służebnicy świętej Rity, która zanosiła pokój tam, gdzie panowała niezgoda. Droga święta Rito, módl się za nami, aby Pan udzielił pokoju i miłości naszej rodzinie i innym rodzinom, które przeżywają trudności. Amen.

Modlitwa w kłopotach małżeńskich

Święta Rito, która osiemnaście lat żyłaś w małżeństwie i doświadczyłaś radości i smutków życia małżeńskiego, proszę cię o łaskę miłości wzajemnej, zrozumienia, przebaczenia i zgody w naszym małżeństwie. Spraw, abyśmy razem troszczyli się o więź małżeńską. Zwyciężaj w nas egoizm i bezmyślność. Pomóż wychodzić z kryzysów małżeńskich jeszcze bardziej umocnionymi we wzajemnej miłości. Daj  wrażliwość serca, aby żadne z nas nie szukało siebie w naszym małżeństwie, ale dobra wspólnego. Niech Bóg za twoją przyczyną odnowi w nas łaskę sakramentu małżeństwa i dopomoże szczęśliwie pokonać wszelkie trudności. Amen.

Modlitwa o cierpliwość w chorobie

O święta Rito, zwierciadło cierpliwości, proszę cię przez twą miłość ku cierpiącemu Jezusowi, z jaką znosiłaś swoje bolesne cierpienia w życiu - wyjednaj mi łaskę, bym przyjął tę chorobę w pokoju serca i z męstwem znosił ją aż do końca. Pragnę przyjmować moje obecne i przyszłe cierpienia z jak największą cierpliwością i naśladować wiernie ciebie, oblubienicą cierpiącego Pana.  Amen.

Modlitwa za chorych

Boże, Ojcze wszechmogący, wysłuchaj łaskawie naszej modlitwy, którą do Ciebie kierujemy za wstawiennictwem świętej Rity, Twojej wiernej służebnicy, a naszej orędowniczki. Święta Rito, która zawsze służyłaś pomocą chorym i cierpiącym, wstaw się u Boga za ludźmi będącymi w potrzebie. Niech cierpliwie znoszą próbę, której zostali poddani. I niech wrócą do pełnego zdrowia, jeśli taka jest wola Boża. Święta Rito, prosimy cię, abyś wyjednała u Boga pokój i nadzieję dla tych, którzy towarzyszą chorym, aby pomagali im porzucić smutek, aby uczyli ich dostrzegać Bożą opiekę, aby kierowali się bezinteresowną miłością. Święta Rito, razem z tobą dziękujemy Bogu za wszystkie dary Jego dobroci. Panie Jezu, niech będzie uwielbione Twoje imię. Amen.

Modlitwa o łaskę dobrej śmierci

Wszechmogący, wieczny Boże, święta Rita, podobnie jak wielu świętych i błogosławionych żyła przeogromnym pragnieniem nieba. Pokornie Cię prosimy, abyśmy naśladując jej tęsknotę za królestwem niebieskim, czujnie strzegli naszego zbawienia i zabiegali o nie z całego serca i całej duszy. Niech pragnienie nieba pobudza nas do lepszego życia. Obyśmy mogli zasłużyć sobie naszą modlitwą, pracą, cierpieniem i uczynkami miłości na radość oglądania Ciebie twarzą w twarz w Twoim domu. Daj nam na godzinę śmierci łaskę skruchy za grzechy. Niech umieramy bez lęku, napełnieni ufnością, że śmierć jest chwilą powrotu w Twoje ojcowskie ramiona. Niech miłosierdzie Twoje będzie nam ucieczką, a sprawiedliwość umocnieniem. Obyśmy, tak jak święta Rita oraz inni święci, z pokojem w sercu oczekiwali chwili naszej śmierci, i żyjąc w jej perspektywie nie marnowali życia doczesnego, lecz pracowicie wykorzystywali dar czasu dla dobra naszego i bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłych

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem, wysłuchaj modlitwę za naszych bliskich zmarłych. Spraw, przez przyczynę świętej Rity, która opłakiwała nagłą śmierć swego męża i stratę dwóch synów, aby zmarli, których z żalem wspominamy, cieszyli się oglądaniem Twojego oblicza i radością wieczną w Królestwie Niebieskim. Odpuść im grzechy, jakie popełnili z ludzkiej ułomności. Daj nam, po czasie rozłąki, spotka się z nimi w szczęśliwej wieczności, byśmy mogli wspólnie wychwalać Twoją niepojętą miłość. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.