Porządek liturgii

Plan nabożeństw w kościele w Głębinowie

Msze święte są sprawowane:
w dni powszednie: 18.00
w niedziele i święta: 9.30, 11.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
w pierwszy czwartek miesiąca: od godz. 17.30 do 18.00
w każdy piątek miesiąca: od godz. 17.30 do 18.00
22. dnia miesiąca: od godz. 16.00 do 17.30